Misją Kancelarii PZ Capital jest umacnianie i stosowanie prawa na rzecz i w interesie Klienta.

Reprezentujemy osoby fizyczne przeciwko dużym podmiotom, silniejszym ekonomicznie.

Jesteśmy dynamiczni, niezależni i elastyczni, dostosowujemy nasze usługi do zgłaszanych potrzeb. W wykonywaniu zawodu stawiamy na profesjonalizm, rzetelność, transparentność, uczciwość i oferowanie usług dopasowanych do potrzeb.

Przez lata reprezentowaliśmy osoby fizyczne pokrzywdzone przez podmioty silniejsze ekonomicznie, podmioty dominujące na rynku (bankowym, energetycznym, deweloperskim i nieruchomości).

Reprezentujemy tzw. „kredytobiorców frankowych”, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego i dzisiaj żądają unieważnienia klauzuli walutowej albo odszkodowania.

Pozwaliśmy: MBank, Getin Noble Bank, Bank BPH, PKO Bank Polski S. A. Santander Consumer Bank, Bank Zachodni WBK S. A., Raiffeisen Bank Polska S. A., Deutsche Bank i Nordea Bank.

Pozwy przeciwko innym bankom są w fazie przygotowania.

Reprezentujemy właścicieli nieruchomości w sporach przeciwko operatorom sieci przesyłowych (RWE Stoen Operator, PGE, PSE). W postępowaniach występowaliśmy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości i o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

Właściciele nieruchomości powierzali nam również sprawy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad związane z realizacją najważniejszych inwestycji drogowych.

Regulujemy stany prawne nieruchomości. Dochodzimy zwrotów i odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości, bezprawnie wywłaszczonych przez komunistyczne władze RP. Prowadzimy liczne postępowania o stwierdzenie zasiedzenia.

Z powodzeniem dochodziliśmy na rzecz naszych klientów odszkodowań od deweloperów z tytułu immisji i utraty wartości nieruchomości.

Najwyższym dobrem jest dla nas interes klienta, którego bronimy. Dążymy do rozwiązań pozwalających zmniejszyć koszty tam gdzie jest to uzasadnione, doradzamy ugodowe rozwiązania.